Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Niniejsza Polityka określa zasady ochrony danych osobowych, wykorzystania plików cookies oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych stosowane przez Sklep Internetowy prowadzony pod adresem www.dobrabielizna.eu.

2. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce rozpoczynające się dużą literą, mają znaczenie zgodne z definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

§ 1 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.dobrabielizna.eu jest spółka Abadia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiosenna 17, 05-420 Józefów, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570093, zarejestrowana pod numerem NIP: 5322052614, Regon: 362210866, e-mail: sklep@dobrabielizna.eu zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

2. Dane osobowe, podawane przez Klienta w trakcie korzystania z usług Sklepu Internetowego są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są i wykorzystywane są:

a. w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w celu realizacji Umów Sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem i Usługodawcą i wynikających z nich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy w celu marketingu produktów lub usług własnych (w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta), przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych oraz zabezpieczenia roszczeń;

c. na podstawie zgody Klienta na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych lub otrzymywanie informacji handlowych.

4. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klienta, podawane w trakcie składania Zamówienia:

a. imię i nazwisko;

b. numer telefonu;

c. adres e-mail;

d. dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

e. adres wysyłki jeżeli jest inny niż dane adresowe Klienta.

5. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych przez Klienta uniemożliwia jednak wykonanie Usługi Sprzedaży.

6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich edycji, w każdym czasie po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. Klientowi przysługuje ponadto:

a. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

b. prawo do sprostowania danych;

c. prawo żądania usunięcia danych;

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;

e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych;

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

g. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

h. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora. Klient może realizować powyższe prawa poprzez kontakt pod numerem telefonu 606 828 602 lub adresem e-mail sklep@dobrabielizna.eu.

7. Dane osobowe mogą być powierzane w szczególności:

a. podmiotowi odpowiedzialnemu za skompletowanie i przekazanie przesyłki Klienta przewoźnikowi;

b. przewoźnikowi odpowiedzialnemu za dostawę zakupionych Towarów do Klienta;

c. podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne Klienta;

d. podmiotowi świadczącemu usługi hostingu Sklepu na rzecz Usługodawcy.

8. Klient dysponuje następującymi metodami i środkami technicznymi kontroli przetwarzania danych osobowych Klienta oraz wykrywania i korygowania błędów we wprowadzanych danych:

a. w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „potwierdzam zakup”, Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję swoich danych osobowych;

b. weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres shop@dobrabielizna.eu;

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta Klienta w każdym czasie w ramach funkcjonalności udostępnionych przez Sklep.

9. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora przechowywane są przez okres niezbędny do:

a. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

b. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Klientowi lub Usługodawcy;

c. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

10. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przechowywane są do czasu jej odwołania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Usługodawcy w celu marketingu produktów lub usług, przetwarzane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

§ 2 Pliki cookies i logi serwera

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Usługodawca pobiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies, podczas korzystania przez Klientów lub potencjalnych Klientów (zwanych dalej łącznie Użytkownikami) ze strony Sklepu Internetowego.

3. Wykorzystywane przez Usługodawcę pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy (sesyjny) lub trwały. Tymczasowe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Trwałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Użytkownik możecie w każdym czasie zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź skorzystać z opcji powiadamiania o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Powyższe ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia optymalizację struktury i zawartości Sklepu Internetowego;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

6. Usługodawca analizuje pliki cookies w celach reklamowych przy zastosowaniu:

a. Google Analytics – aplikacji wykorzystującej technologię cookies do analizy źródeł ruchu i zachowania Klienta w Sklepie Internetowym. Google gromadzi na swoich serwerach dane i wykorzystuje je do tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu;

b. Google AdWords – aplikacji wykorzystującej technologię cookies w celu analizy poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci reklamowej Google;

c. Google Tag Manager – aplikacji pozwalającej dodawać i aktualizować tagi witryny związane m.in. z analityką i remarketingiem. Remarketing umożliwia Usługodawcy reklamowanie ostatnio przeglądanych przez Klienta produktów na stronach partnerów reklamowych Usługodawcy;

d. Facebook Ads Manager – aplikacji wykorzystującej technologię cookies w celu analizy poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci reklamowej Facebook.

7. Niezależnie od plików cookies, informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają również logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te (tzw. logi serwera) są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem Internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

§ 3 Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę

1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Środki te obejmują w szczególności:

a. szyfrowanie 256 bitowym kluczem komunikacji pomiędzy komputerem Klienta i systemem Usługodawcy przy użyciu certyfikatu SSL;

b. dostęp do zbioru danych jedynie po podaniu indywidualnego loginu administratora i hasła jak również dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

2. Zasady utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę Klientowi treści zawieranych umów obejmują:

a. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o prowadzenie Konta Klienta następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po założeniu Konta;

b. utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu;

c. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych, które posiadają własne polityki prywatności. Zaleca się zapoznanie z powyższymi politykami przed rozpoczęciem korzystania z tych stron. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki powinny być kierowane na adres Usługodawcy lub na adres e-mail: sklep@dobrabielizna.eu. 

3. Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl